1 2 3

It's Treasure Time - Kees de Waal

Op de vrij toegankelijke begane grond is tot 4 juli 2014 de verkoopexpositie It's Treasure Time van Kees de Waal te zien.


Kees de Waal (Bussum 1922) is van jongsaf voorbestemd voor het textielbedrijf van zijn vader. Hij volgt daarom de Hogere Textielschool in Enschede. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt hij door z'n opvallend expressieve tekeningen van mensen, aangenomen op de Academie te Arnhem. Hij volgt daar van 1943 tot 1945 een opleiding schilderen en grafiek.


Daarna leidt Kees de Waal al die jaren in feite een dubbel leven. Aan de ene kant doet hij de commerciële leiding, de reclame en styling in een door hem opgezette modeketen, aan de andere kant werkt hij, voor zover de tijd dat toelaat, aan zijn ontwikkeling als kunstenaar. Hij volgt een atelieropleiding etsen en lithograferen bij Han Massier en Paul Hillebrand.


Pas vanaf midden '84 houdt hij zich geheel met het kunstenaarsvak bezig. In 1986 volgt een studieperiode op het centrum Masereel in Turnhout. Ook het contact met de Belgische lithograaf Dries van den Broek is belangrijk voor zijn ontwikkeling als kunstenaar. Er volgen exposities in Nederland, Duitsland en Zuid-Amerika.
Voor Kees de Waal staat de mens in al z'n facetten centraal. Daadwerkelijk coördineert hij in de door hem opgerichte 'Stichting de Waal Foundation' alle hulpprojecten die in een aantal Zuid-Amerikaanse landen, w.o. Brazilië, Bolivia en Equador, ten behoeve van de dakloze straatjeugd zijn opgezet. Inmiddels is de Stichting in acht landen zeer actief in de Prenatale zorg.


Als kunstenaar geeft hij in zijn goed "leesbare" kleuretsen, waarvan de teksten een onverbrekelijk onderdeel vormen, nu eens ironisch- dan weer poëtisch commentaar op wat hij in het dagelijkse leven meemaakt. Hij houdt van de tegenstellingen en beeldt vaak het tragikomische der dingen uit.
Dagelijks is hij gedreven aan het werk om daarin structuur te geven aan alle gevoelens en gedachten, signalen en berichten uit een wereld die er zo verwarrend uitziet en waarin op zoveel vragen zo weinig goede antwoorden te vinden zijn.


Laatbloeier Kees de Waal vergelijkt zijn kunstenaarsziel met een vogel die op z'n dagelijkse zoektocht vrij is om overal neer te strijken en kan opstijgen naar de goden...