1 2 3

Down under in Harderwijk | een kennismaking met Aboriginal kunst

Down under in Harderwijk | een kennismaking met Aboriginal Kunst | 29 januari - 16 mei 2016

Aboriginal kunst komt voort uit een vijftigduizend jaar oude traditie. Vanaf begin jaren zeventig krijgen Aboriginal kunstenaars voor het eerst toegang tot westerse materialen zoals doek en acrylverf. Sindsdien maakt deze veelzijdige kunststroming een stormachtige ontwikkeling door.

Alle Aboriginal kunst komt voort uit traditioneel gebruik van symbolen, afbeeldingen en tekens. Vrouwen beschilderden hun lichaam en zongen de liederen van hun voorouders op de heilige plekken in het land. De mannen maakten zandsculpturen en beschilderden voorwerpen. Ook zij gebruikten lichaamsbeschilderingen bij de ceremonies.

Aboriginal kunst heeft verschillende lagen van betekenis. Schilderijen bijvoorbeeld zijn oppervlakkig bezien decoratieve afbeeldingen, maar daarnaast geven ze in de meeste gevallen verhalen uit de Droomtijd weer. Veel schilderingen zijn daarnaast een soort landkaart en geven het clangebied of plaatsen uit de Droomtijd verhalen weer.

De tentoonstelling Down under in Harderwijk biedt een unieke kennismaking met Aboriginal kunst. Kunst die qua stijl enorm in ontwikkeling is maar waarvan de traditionele betekenis en zeggingskracht vanaf het begin onveranderd zijn gebleven.

Bij het samenstellen van deze tentoonstelling werken we nauw samen met het AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst in Utrecht. Het AAMU is dé plek in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst uit Australië. In steeds wisselende tentoonstellingen presenteert het AAMU werk van internationaal vermaarde kunstenaars en aanstormend talent. Het museum wordt door de overheid van Australie erkend als een belangrijk platform voor Australisch cultureel erfgoed in Europa.

 

 

We bedanken onze partners en sponsoren voor het tot stand komen van deze tentoonstelling: