1 2 3

Watersnood in beeld

watersnoodIn 1916 voltrok zich in Nederland een watersnood rond de Zuiderzee. De gemeenten rondom de Zuiderzee organiseren in 2016, honderd jaar na dato diverse activiteiten rondom dit thema.

De betekenis van deze ramp ligt voor Harderwijk niet zozeer in het aantal slachtoffers en de materiële schade, maar juist in het feit dat door deze ramp de besluitvorming over de afsluiting van de Zuiderzee versneld werd genomen.

Niet iedereen was het eens met de afsluiting van de Zuiderzee. In 1931 richtte de Harderwijker Eibert den Herder het Landelijk Comité tot Behoud van de Zuiderzee op. Met weinig resultaat, op 28 mei 1932 werd de Zuiderzee definitief van de open zee afgesloten. Harderwijk was vanaf dat moment geen vissersplaats meer.

Na het mislukken van zijn politieke carrière zette Den Herder zich in voor de bloei van de stad Harderwijk. Met diverse plannen is hij de grondlegger van het Harderwijker toerisme geworden. De schepen van de rederij voeren langs de Zuiderzeewerken, waar hij zich zo tegen had verzet. Ook werd een permanente lijn met Amsterdam nieuw leven ingeblazen. Zijn zoons Frits en Coen hebben zijn taak hier overgenomen. Frits verzamelde zeezoogdieren, welke hij naast de steiger van het veer Harderwijk-Amsterdam aan de dagjesmensen tentoonstelde. Hier ontstond in 1965 het Dolfinarium Harderwijk.

Zo heeft de watersnood van honderd jaar geleden grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de Stad Harderwijk. De overstroming, die 100 jaar niet eens slachtoffers eiste, is cruciaal geweest voor de ontwikkeling van de stad.

Het Stadsmuseum wil inwoners en bezoekers van Harderwijk vertellen over de geschiedenis van de Stad. In de kom bij de Stille Wei en het strand plaatsen we een drijvend ponton. In samenwerking met Filmakers vertellen we gedurende de maand oktober 2016 op een groot ledscherm het verhaal van de overstroming. Door de Stad als Podium te gebruiken verwachten we inwoners, toeristen en belangstellenden op een bijzondere manier te informeren over een belangrijke periode uit onze geschiedenis en de gevolgen daarvan voor de Stad waar we nu wonen, werken of recreëren.

De presentatie komt tot stand dankzij: Filmakers, gemeente Harderwijk, Prins Bernard Cultuurfonds, Waterschap Vallei en VeluweWalhalla, HMS en Stadsmuseum Harderwijk