1 2 3

Huisregels en bezoekvoorwaarden

Ons museum is een bijzonder plek waar veel verschillende bezoekers gebruik van maken. Om de kunstwerken ook voor toekomstige generaties te bewaren en om iedereen de kans te geven te genieten, gelden bij ons een aantal huisregels. In het hele museum is videobewaking.

Op alle met het Stadsmuseum Harderwijk gesloten overeenkomsten zijn de Bezoekvoorwaarden van toepassing. De complete tekst van deze voorwaarden is ook verkrijgbaar bij de balie.